જાણો નવા વર્ષ માટે શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત ક્યાં છે ? જુઓ..વિડીયો…

Spread the love

મિ.રિપોર્ટર,વડોદરા, ૭મી નવેમ્બર.

નવા વર્ષ માટે શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત ક્યાં છે ?  જાણીએ મિ.રિપોર્ટરના એસ્ટ્રો ગુરુ શ્રી જીજ્ઞેશ શુક્લ પાસેથી…આવો જોઈએ તેઓ શું કહે છે…

Mr.Reporter News ની વેબસાઈટ www.mrreporter.in. જો આપના કોઈ મુંઝવતાં કોઈ પ્રશ્નો હોય તો ” એસ્ટ્રો ગુરુ” લખીને આપનો પ્રશ્ન અમને મોકલી આપવો…. સંપર્ક કરો : ૭૦૧૬૨૫૨૬૦૦ ( whatsapp)  તેમજ call : ૭૦૧૬૨૫૨૮૦૦.