ધો.૧૦-૧૨ ના પરીક્ષાર્થીઓ માટે પાર્થ ઇન્સ્ટીટયુટના સંચાલક જગદીશ નિમાવતે શું કહ્યું ? સારા માર્ક્સ માટે શું ટીપ્સ આપી ?

એજ્યુકેશન- વડોદરા, મિ.રિપોર્ટર, ૪થી માર્ચ. 

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ૫મી માર્ચથી રાજ્યભરમાં ધો.૧૦ અને ધો.૧૨ના વિદ્યાર્થીઓની બોર્ડ પરીક્ષાઓ નો પ્રારંભ થશે. રાજ્યભરમાંથી 17 લાખ થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે.

બોર્ડ પરીક્ષાની પૂર્વ સંધ્યાએ  વડોદરાની જાણીતા ઇન્સ્ટીટયુટ પૈકીના એક એવા પાર્થ ઇન્સ્ટીટયુટના સંચાલક શ્રી જગદીશ નિમાવત સરે પરીક્ષાર્થીઓને પરીક્ષા માટે કેટલીક અગત્યની ટીપ્સ આપી છે. નિમાવત સરે પરીક્ષા આપનારા વિદ્યાર્થી અને તેમના વાલીઓ માટે શું કહ્યું ? વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ માટે શું ટીપ્સ આપી ?

 

Leave a Reply