ડાઉનમાં સામાન્ય લોકો સહિત કલાકારોની મનોસ્થિતિ,લોક ડાઉન ખુલ્યા બાદ શું કરવું જોઈએ ?

મનોરંજન- મી.રિપોર્ટર, ૧૬મી મે.

ડાઉનમાં સામાન્ય લોકો સહિત કલાકારોની મનોસ્થિતિ,લોક ડાઉન ખુલ્યા બાદ શું કરવું જોઈએ ? સાંચી પેસ્વાની,અભિનેત્રી ગુજરાતી-હિન્દી નાટક
સિરિયલ ને ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ

અમારા ન્યૂઝ WhatsApp પર મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો
 
https://chat.whatsapp.com/KpMumL04Vcb2n9GiOZhgDR

 

 

 

 

 

Leave a Reply