white

રેડ મીડી અને વ્હાઈટ ટોપ પેહરેલ, કપાળ પર મોટી બિંદી, સ્હેજ કરલી વાળ એવો એક સુંદર ચહેરો દેખાયો…

  સાહિત્ય મંચ, પ્રેમની વસંત બારેમાસ :  ગોપાલ તાંદળે (લેખક ) ૬  મહિના પહેલાની વાત છે, ઓફીસ માંથી મને, મારા ઓફીસ મિત્રો સચિન [...]

રેડ મીડી ને વ્હાઈટ ટોપ પેહરેલ, કપાળ પર સ્હેજ મોટી બિંદી, છેડે થી સ્હેજ કરલી વાળ એવો એક સુંદર ચહેરો દેખાયો…

૬ મહિના પહેલાની વાત છે, ઓફીસ માંથી મને, મારા ઓફીસ મિત્રો સચિન જાવડે, આશિષ મહાજન અને શ્રીમંત ને એક સર્વે માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા. [...]