આંધ્ર પ્રદેશનું એવું ગામ કે, જ્યાં સૂર્યાસ્ત પહેલા નાઈટી પહેરીને બહાર નીકળ્યા તો રૂપિયા 2000 નો દંડ!…વાંચો કયું ગામ ?

આંધ્ર પ્રદેશ, ૧૦મી નવેમ્બર.  નાઈટ ડ્રેસ પહેરવા સામે શું વાંધો હોય ? આ પ્રશ્ન સામે સૌકોઈ…

દિવાળી બોનસ માટે ભાઇલાલ અમિન હોસ્પિટલના કર્મચારીઓએ અનોખી રીતે ભીખ માંગી : વાંચો…

વડોદરા, ૫મી નવેમ્બર.  નોકરિયાતો માટે દિવાળીમાં પગાર ઉપરાંત બોનસ મળે એટલે તેમની ખુશીઓ બેવડી થઇ જાય…