કોંગ્રેસ માં સામેલ થયેલા ત્રણ “યુવા” નેતા કોંગ્રેસ ને તારશે કે ડુબાડશે ? તમારો મત ?

રાજનીતિ- મી.રિપોર્ટર, 28મી  સપ્ટેમ્બર. કોંગ્રેસમાં આંદોલનકારી નેતા હાર્દિક પટેલ ના જોડાયા બાદ હવે બીજા બે યુવા ચહેરા કોંગ્રેસમાં આજે જોડ્યા છે. જેમાં કોંગ્રેસમાં CPI નેતા

Read More