કોવિડ વોર્ડમાં ફરજ બજાવતાં 30 વર્ષના ડૉક્ટરના બંને લંગ ખરાબ, જટિલ ઓપરેશન કરીને બંને લંગ બદલી નાખ્યાં

બેંગલુરુ- મી,રિપોર્ટર, ૧૭મી સપ્ટેમ્બર.  કોરોના ની ત્રીજી લહેર ધીમે ધીમે દેશમાં ફેલાઈ રહ્યો છે. લોકો હજુ પણ તેની ગંભીરતા સમજતા નથી. લોકોની આંખો પહોળી થઇ

Read More