45000

લો..બોલો..નવા વર્ષે શેરબજારમાં ધમાકો થશે : સંવત 2075માં સેન્સેક્સ 45,000 થશે : સર્વે

દિલ્હી, ૭મી નવેમ્બર.  દેશમાં હિંદુઓનું નવું હિસાબી વર્ષ  નવા વર્ષ થી એટલેકે  ગુરુવારથી સંવત 2075 શરુ થશે.  આ સંવત 2075માં ઘણી સ્થાનિક અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા છતાં નિષ્ણાતો [...]