મિ.રિપોર્ટર ” એસ્ટ્રો ગુરુ” : જ્યોતિષાચાર્ય શ્રી જીજ્ઞેશ શુક્લ
 
મિત્રો… Mr.Reporter News Portal પર હવે દરરોજ ” એસ્ટ્રો ગુરુ” હેઠળ શહેરના જાણીતા જ્યોતિષાચાર્ય શ્રી જીજ્ઞેશ શુક્લના જ્યોતિષ માર્ગદર્શનના વિડીયો ટીપ્સ મળશે. રાશી ભવિષ્ય, વાસ્તુ ટીપ્સ અને ગ્રહોની ચાલ થી આપની, પરિવાર અને દેશ-દુનિયા પર શું અસર થશે તેની સચોટ જાણકારી મળશે. તો જોતા રહો..Mr.Reporter News ની વેબસાઈટ www.mrreporter.in. જો આપના કોઈ મુંઝવતાં કોઈ પ્રશ્નો હોય તો ” એસ્ટ્રો ગુરુ” લખીને આપનો પ્રશ્ન અમને મોકલી આપવો…. સંપર્ક કરો : ૭૦૧૬૨૫૨૬૦૦ ( whatsapp)
call : ૭૦૧૬૨૫૨૮૦૦.
 
 
 
 
 

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: