એમજી વડોદરા મેરેથોન દ્વારા “વીએમ કનેક્ટ” નામની નવી પહેલ : એમજી નો વડોદરા મેરેથોન સાથે વધુ ૩ વર્ષ નો કરાર

Spread the love

વડોદરા- મી.રીપોર્ટર,  ૧૮મી ફેબ્રુઆરી. 

એમજી વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોન દ્વારા “વીએમ કનેક્ટ” નામની નવી પહેલની આજથી શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.  આજે એમજી મોટર ઇન્ડિયાના પ્રમુખ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તથા વડોદરા મેરેથોનનાં અધ્યક્ષ શ્રીમતી તેજલ અમીન વચ્ચે વધુ ૩ વર્ષ નો કરાર કરવામાં આવ્યો છે.  એટલેકે એમ જી મોટર્સ આવનાર ત્રણ વર્ષ સુધી વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોન નો મુખ્ય સ્પોન્સર બની રહેશે.

વડોદરા મેરેથોનનાં અધ્યક્ષ શ્રીમતી તેજલ અમીને જણાવ્યું હતું કે, “એમ.જી. વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોનનાં 9 મી એડિશન થી ચાલુ રાખીને, સ્પોર્ટ્સ, સેવા સાથે મેરેથોનના મૂળ ઉદ્દેશોમાં એક પગલું આગળ વધેલી નવી પહેલ “વીએમ કનેક્ટ” રજૂ કરવા બદલ અમને ગૌરવ છે.  વીએમ કનેક્ટ સંવાદ માટેનું મંચ બનાવવા અને સતત અર્થપૂર્ણ ક્રિયા કરવાના પ્રયત્નો કરે છે જ્યાં નાગરિકો, એનજીઓ અને ઉદ્યોગો આપણા શહેરની શ્રેષ્ઠતા માટે એક સાથે આવે છે. મેરેથોન સ્થાનિક સામાજિક અને નાગરિક કારણો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, અને સ્થાનિક એનજીઓ માટે તેમના પ્રોજેક્ટ માટે દૃશ્યતા, જાગૃતિ અને ભંડોળ મેળવવા માટે એક મંચ પ્રદાન કરે છે. જળ સંરક્ષણ પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, ફિટ ઇન્ડિયા અભિયાનના થીમ્સ પર કેન્દ્રિત 9 મી વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોન 5 જાન્યુઆરી 2020 ના રોજ યોજાઇ હતી.

વી.એમ. કનેક્ટના મુખ્ય મહેમાન શ્રી એમજી મોટર ઇન્ડિયાના પ્રમુખ અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી રાજીવ ચાબા હતા. સમુદાયમાં સ્વસ્થ જીવન અને તંદુરસ્તીને પ્રોત્સાહન આપવાની પ્રતિબદ્ધતા આગળ વધારતા  એમજી મોટર ઇન્ડિયાએ આજે ​​વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોન સાથે વધુ 3 વર્ષ માટે  કરાર કર્યો છે. 

અત્રે  ઉલ્લેનીય છે કે, શ્રીમતી તેજલ અમીન અને શ્રી રાજીવ ચાબા સાથે ” વીએમ કનેક્ટ ” કાર્યક્રમ દરમ્યાન કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. કારમેકર એમ જી મોટર ટાઇટલ પ્રાયોજક તરીકે 2017 થી શહેરમાં લોકપ્રિય મેરેથોન સાથે સંકળાયેલી છે