આધુનિક મેટ્રોની જેમ હવે મોટા શહેરોમાં રોપ-વે અને કેબલ કારનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે

મિ.રિપોર્ટર,  ૮મી નવેમ્બર

આગામી દિવસોમાં શહેરનું પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ સંપૂર્ણરીતે બદલાઈ શકે તેમ છે. આધુનિક મેટ્રોની જેમ હવે સરકાર ભીડભાડવાળા શહેરોમાં રોપ-વે અને કેબલ કાર જેવા સાધનોને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટની જેમ ઉપયોગમાં લઈ શકે તેવા સમાચાર જાણવા મળ્યા છે. અત્યારસુધી રોપ-વે અને કેબલ કારોનો ઉપયોગ પહાડી વિસ્તારોમાં ટૂરિઝમ માટે કરવામાં આવે છે. પણ હવે સરકાર ઈચ્છે છે કે રોપ-વે અને કેબલ કારોનો ઉપયોગ શહેરોમાં લાસ્ટ માઈલ કનેક્ટિવિટી તરીકે કરવામાં આવે.

આ કારણે સરકારની આ યોજના પર સરકારી કંપની વૈપકોસે વિશ્વમાં રોપ-વે બનાવતી સૌથી મોટી કંપની ડોપલમેરની સાથે વાતચીત કરી છે. રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ મિનિસ્ટ્રીના સૂત્રોનું કહેવું છે કે જો રોપ-વે અને કેબલકારનો પ્રયોગ શહેરોમાં શરૂ કરવામાં આવશે તો શહેરના ટ્રાન્સપોર્ટની ઈમેજ સંપૂર્ણરીતે બદલાઈ જશે.

મંત્રાલયનું કહેવું છે કે રોપ-વે અને કેબલ કાર સિસ્ટમનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તેનાથી પ્રદૂષણ નહીં થાય અને વીજળીથી આ કાર્ય કરશે. આ સિસ્ટમ જો મોટા શહેરોમાં લગાવવામાં આવશે તો ઓછી જમીનની જરૂર પડશે કારણકે આ વાહનો રોડ પર ચાલશે જ નહીં અને લોકોને મુસાફરી કરવામાં પણ સરળતા રહેશે.

Leave a Reply