બોલીવુડ બોલ્ડ બેબી : પૂનમ પાંડે પોતાના બોલ્ડ ફોટોગ્રાફ્સથી આગ લગાવી રહી છે…જુઓ….ફોટોઝ….

બોલીવુડ-મિ.રિપોર્ટર, ૪થી મે

બોલીવુડ બોલ્ડ બેબી તરીકે જાણીતી  અને પોતાના બોલ્ડ ફોટોના લીધે ચર્ચામાં રહેતી પૂનમ પાંડે  પુનઃ પોતાના બોલ્ડ ફોટોગ્રાફ્સ લીધે સોશિયલ મીડિયા પર કોન્ટ્રાવર્ષીના લીધે ચર્ચામાં આવી છે. જે ફોટોના લીધે ચર્ચામાં આવી તે ઘણા જ બોલ્ડ અને હોટ છે. જુઓ….તે ફોટોગ્રાફ્સ…તમે પણ પાણી-પાણી થઇ જશો.