સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ની ચૂંટણી ને લઈને રાજ્ય સરકાર નો યુટર્ન : 1લી ફેબ્રુઆરી થી ટ્યુશન કલાસીસ શરૂ થશે

Spread the love

રાજ્યમાં ધોરણ 9 અને 11ના વર્ગો આ તારીખથી શરૂ થશે એજ્યુએશન-મી.રીપોર્ટર,૨૭મી જાન્યુઆરી. રાજ્યમાં ૬ મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા તથા પંચાયતોમાં યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ની ચૂંટણી ને લઈને રાજ્ય સરકાર નો યુટર્ન લઈને કોવીડ ના લીધે છેલ્લા 10-11 મહિના થી બંધ ટ્યુશન કલાસીસ સંચાલકોને ખુશ કરવા તેમજ તેમના વોટ નું નુકશાન ટાળવા માટે ૧લી ફેબ્રુઆરી ટ્યુશન ક્લાસમાં પણ […]

The post સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ની ચૂંટણી ને લઈને રાજ્ય સરકાર નો યુટર્ન : 1લી ફેબ્રુઆરી થી ટ્યુશન કલાસીસ શરૂ થશે appeared first on .
http://dlvr.it/RrcRcm